بیمه عمر سامان

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان که بر اساس مدل شناخته شده جهانی Flexible Universal Life طراحی گردیده است و در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه های عمر می باشد، با در نظر گرفتن نرخ تورم و سود سرمایه گذاری در ایران با مجوز رسمی از بیمه مرکزی ارائه شد. این بیمه نامه با دارا بودن حداکثر توان انعطاف پذیری و ویژگی های مربوط به خنثی کردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمایه گذاری به شکل مرکب، مناسب ترین گزینه برای کسانی است که با نگرش درست نگران آینده خود و خانواده خود هستند. بنابراین می توان اذعان داشت : هدف در بیمه عمر، اطمینان یافتن از آینده از طریق تامین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می باشد.

پوشش بیماری‌های خاص (طرح معمولی)

مشاوره رایگان

پوشش بیماری‌های خاص (طرح پایه)

مشاوره رایگان

پوشش بیماری‌های خاص (طرح آسایش)

مشاوره رایگان

پوشش بیماری‌های خاص (طرح ممتاز)

مشاوره رایگان

پوشش بیماریهای خاص(طرح معمولی): درصــورت نیــاز بیمه شــده بــه انجــام جراحیهــای حیاتــی انفارکتــوس قلبــی (ســکته)، جراحــی گرافــت و بــای پــس شــریان کرونــر، جراحــی تعویــض دریچــه قلــب، ســکته مغــزی، ســرطانها و پیوند اعضای اصلی بــدن تــا ســقفی معــادل 50% ســرمایه فــوت و حداکثــر تــا ســقف 300.000.000 ریــال بابــت هزینــه معالجــه بیمــاری به شخص بیمه شده پرداخــت نمایــد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح پایه): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 8 بیمــاری میباشــد (3 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 8 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن طــرح حداکثــر %100 ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس %100 ســرمایه امــراض اســت. فقــط یــک بــار %100 ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از یــک بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف مــی‌گردد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح آسایش): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 13 بیمــاری میباشــد (6 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 13 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن پوشــش حداکثــر 100% ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس 100%ســرمایه امــراض اســت. فقــط یــک بــار 100% ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از یــک بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف می‌گردد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح ممتاز): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 30 بیمــاری میباشــد (14 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 30 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن پوشــش حداکثــر %100 ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس %100 ســرمایه امــراض اســت. خســارت براســاس گــروه بیمــاری پرداخــت میشــود و در هرگــروه فقــط یــک بــار، %100 ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از ســه بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف می‌گردد.

خرید آنلاین بیمه عمر و سرمایه گذاری

دغدغه‌های شما هم هست؟

بیکاری، بی پولی در آینده
درآمد ثابت و تضمین شده برای زمانی که نمیتونی یا نمیخوای کار کنی
هزینه‌های بالای درمانی و نگهداشت سلامت خود و خانواده
اگر خدای نکرده نباشی؟ ...

راه حل پیشنهادی ما: بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

بیمه عمر

پرسش و پاسخ‌های متداول

بیمه گذار میتواند از پایان سال اول به شرط پرداخت حق بیمه سال دوم تا سقف 90% ارزش بازخریدی بیمه نامه وام دریافت نماید.مشروط بر آنکه بدهی وام قبلی نداشته باشد.
بازخرید از پایان سال اول به بعد انجام می شود .که بیمه گذار باید فرم مربوطه را تکمیل و همراه اصل بیمه نامه جهت بازخرید ارائه نماید.
بله در سررسید صدور بیمه نامه و پرداخت کامل حق بیمه
بیمه های اندوخته ساز علاوه بر پوشش فوت اندوخته دارند ولی بیمه های تأمین اجتماعی اندوخته ندارند.
کلیه پرسشنامه ها تحت بررسی کارشناسی ریسک قرار می گیرند و با نظر پزشک اعلام می شود که بر اساس نوع بیماری آیا بیمه نامه قابل صدور است یا خیر.
اندوخته بیمه نامه و سرمایه فوت از پرداخت مالیات مستقیم معاف است.
با توجه به انعطاف پذیر بودن بیمه عمر ، برای اینکه ارزش پول در آینده کاهش نیابد می توان نرخ تعدیل برای سرمایه فوت و حق بیمه انتخاب نمود.
خیر، ولی با توجه به شرایط عمومی در صورتیکه اندوخته بیمه نامه ، هزینه های بیمه گری را پاسخگو نباشد بیمه نامه به حالت تعلیق در می آید و با توجه بهشرایط عمومی برخود می شود.
تکمیل فرم درخواست توسط بیمه گذار کافی می باشد، چون اندوخته بیمه نامه به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود. مدت زمان پرداخت وام ده روز کاری می باشد و روشهای بازپرداخت طی 2 قسط شش ماهه برای مبالغ وام کمتر از 1.000.000 تومان و برای مبالغ بالاتر تا 4 قسط 6 ماهه امکان بازپرداخت وجود دارد.

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان


ویژگیهای بیمه عمر و سرمایه گذاری:
 • انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود پرداختی( پرداخت سود قابل توجه بر اساس سبد سرمایه گذاری انتخابی)
 • امکان دریافت وام تا ۹۰% حساب اندوخته از پایان سال اول
 • برداشت از حساب اندوخته از پایان سال اول
 • امکان تبدیل تمام یا بخشی از حساب اندوخته به مستمری و بازنشستگی
 • پرداخت سرمایه ای بالغ بر ۳ برابر سرمایه فوت، در صورت فوت ناشی از حادثه بیمه شده
 • پرداخت سرمایه از کار افتادگی برابر مبلغ سرمایه فوت هر سال در صورت ازکارافتادگی دائم بیمه شده
 • معافیت بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال در صورت ازکارافتادگی کامل بر اثر بیماری یا حادثه
 • پرداخت سه برابر حق بیمه سالیانه به مدت ۱۰ سال در صورت از کار افتادگی کامل و دائم
 • پرداخت هزینه‌های درمانی درصورت ابتلا به امراض تحت پوشش تا سقف5.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • معافیت مالیاتی سرمایه بیمه عمر و همچنین اندوخته حاصل از سرمایه‌گذاریها
 • انعطاف‌پذیری در پرداخت حق بیمه بسته به میزان درآمد هر شخص با توجه به روش پرداخت های (ماهیانه، دوماهه، سه ماهه، چهارماهه، شش ماهه، سالیانه و یکجا)
 • امکان بیمه شدن از 1 ماهگی تا سن ۷۰ سالگی بیمه شده

مزایای بیمه عمر نسبت به سرما‌یه گذاری در نظام بانکی

بانک بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان
پوشش بیمه ای ندارد پوشش های تکمیلی (فوت حادثی، ازکارافتادگی و...) دارد.
سود تضمین سود تضمین شده و مشارکت در منافع
وام نیازمند مراحل قانونی، چک، سفته و... وام بدون نیاز به ضامن و تشریفات
بعد از فوت صاحب حساب به سپرده مالیات تعلق می گیرد خسارت و اندوخته معاف از مالیات
بعد از فوت نیازمند اتحصار وراثت بعد از فوت قابل پرداخت به ذینفعان تعیین شده در بیمه نامه

ارتباط با ما

نمایندگی صدق جو ـ کد 3451
رشت ، خیابان مطهری ،کوچه مطهر ، ساختمان بنان، طبقه اول ، طبقه فوقانی فروشگاه بالدیبال
تلفن : 01332329995 همراه : 09111346156
ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه : صبح ها از 8 صبح تا 1:30 ظهر ، عصرها از 4 بعد از ظهر تا 7 عصر
پنجشنبه ها: 9 از 8 صبح نا 1:30 ظهر
32329995 -013
پست الکترونیک
info@si3451.ir
ارتباط با مشتریان
09111346156