مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت

3950

الف : پرداخت خسارت هزینه های پزشکی  :

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت در پرونده های خسارت کارفرما در قبال کارکنان  :

  فرم اعلام حادثه

 2 ـ تصویر مدارک شناسایی زیاندیده

3 ـ تصویر قراردادکار فی ما بین زیاندیده با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال زیاندیده در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه

4 ـ   تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه ( برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)

5 ـ   تصویر جواز ساخت ( برای کارفرما ساختمانی )

6 ـ   تصویر برابر با اصل مدارک درمانی

7 ـ اصل صورتحسابهای بیمارستانی         


ب : پرداخت خسارت منجر به نقص عضو با رأی دادگاه

1- فرم اعلام حادثه

2- گزارش اورژانس

3-  نامه درخواست مدارک و یا عدم تعهد

4-  تصویر مدارک شناسایی زیاندیده

5- تصویر قراردادکار فی ما بین زیاندیده با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه

6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)

7-  تصویر جواز ساخت ( برای کارفرما ساختمانی )

8-  تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی

9- تصویر برابر با اصل شکوائیه ذینفع

10-  تصویر برابر با اصل دفاعیه بیمه گذار

11-  تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا کارشناس رسمی دادگستری و در صورت لزوم گزارش هیئت سه نفره، پنج نفره و یا بیشتر

12-  تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی

13- تصویر برابر با اصل رای دادگاه

ج : پرداخت خسارت منجر به فوت بدون رای دادگاه  :

1- فرم اعلام حادثه

2- گزارش کلانتری به همراه صورتجلسه

3- گزارش اورژانس

4- تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی متوفی و وراث قانونی متوفی

5- تصویر قرارداد کار فی ما بین متوفی با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه

6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی )

7- تصویر جواز ساخت (برای کارفرما ساختمانی )

8- تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی (در صورت وجود )

9- تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

10- تصویر برابر با اصل گزارش معاینه جسد

11- تصویر برابر با اصل گواهی وفات

12- تصویر برابر با اصل جواز دفن

13- تصویر گواهی انحصار وراثت نامحدود

14- سایر مدارک مورد نیاز حسب نظر مدیریت بیمه های مسئولیتد : پرداخت خسارت منجر به فوت با رای دادگاه :

1- فرم اعلام حادثه

2- گزارش اورژانس و کلانتری

3- نامه درخواست مدارک و یا عدم تعهد

4- تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی متوفی و وراث قانونی متوفی

5- تصویر قراردادکار فی ما بین متوفی با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه

6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی )

7- تصویر جواز ساخت (برای کارفرما ساختمانی )

8- تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی (در صورت وجود )

9- تصویر برابر با اصل شکوائیه وراث قانونی

10- تصویر برابر با اصل دفاعیه بیمه گذار

11- تصویر برابر با اصل گزارش مقامات انتظامی (تحقیقات و بازجویی )

12- تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا کارشناس رسمی دادگستری و در صورت لزوم گزارش هیئت سه نفره، پنج نفره و یا بیشتر

13- تصویر برابر با اصل گزارش معاینه جسد

14- تصویر برابر با اصل گواهی وفات

15- تصویر برابر با اصل جواز دفن

16- تصویر برابر با اصل رای دادگاه

17- تصویر گواهی انحصار وراثت نامحدود در صورت تادیه خسارت در وجه وراث متوفی

18- اصل رضایتنامه محضری اخذ شده از ورثه متوفی (در صورت تادیه خسارت در وجه ایشان )

19- شماره حساب اجرای احکام

20- سایر مدارک مورد نیاز حسب نظر مدیریت بیمه های مسئولیت

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

رشت ، خیابان مطهری ،کوچه مطهر ، ساختمان بنان، طبقه اول ، طبقه فوقانی فروشگاه بالدیبال

تلفن : 01332329995               همراه : 09111346156

ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه  : صبح ها از 8 صبح تا 1:30 ظهر

     عصرها از 4 بعد از ظهر تا 7 عصر

پنجشنبه ها :    از 8 صبح  نا 1:30 ظهر


بیمه سامان

© 2017 تمام حقوق این سایت برای بیمه سامان نمایندگی صدق جو محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال